Podatki nieruchomości

Podatek katastralny to jedna z form opodatkowania nieruchomości, która jest pobierana przez organy administracji publicznej. Jest to obowiązkowy podatek nakładany

Czytaj dalej